نماینده پاسارگاد خبر داد اخذ موافقت وزیر ورزش جهت افزایش فضاهای ورزشی شهرستان پاسارگاد

برومندی گفت موافقت وزیر ورزش را جهت لحاظ نمودن و تامین اعتبارافزایش فضاهای ورزشی شهرستان پاسارگاد را گرفته است.
نسخه چاپی  ١٣٩٢/١٢/٢٢ -  ٩:٣٠

نماینده پاسارگاد افزود که شهرستان پاسارگاد با کمبود فضاهای ورزشی مواجه است و حتی مرکز این شهرستان فاقد استخر می باشد، بنابراین  احداث پنج سالن ورزشی در روستاها و احداث مجموعه استخر در شهر سعادتشهر از وزیر دخواست نموده و با موافقت وزیر اعتبار آن در بودجه 93 پیش بینی گردید.

گفتنی است وزیرورزش وجوانان با تاکید و قید حتما بر قرار گرفتن در ردیف اعتبارات ورزشی روستاهادر بوجه 93 با این درخواست نماینده شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان موافقت نموده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندس مهدی برومندی می باشد. طراحی سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات عصر پویا