گفتگوي تلويزيوني مهندس برومندي با شبکه استاني فارس

مهندس برومندي همزمان با برگزاري اجلاس غير متعهدها در تهران در خصوص اهميت برگزاري اين اجلاس و پيامدهاي آن در سطح جهاني و منطقه و به ويژه براي کشورمان گفتگو کرد.
نسخه چاپی  ١٣٩١/٠٦/١٩ -  ١٩:٩

نماینده شهرستانهای مرودشت ارسنجان وپاسارگاد در گفتگوی اختصاصی با شبکه استانی فارس گفت برگزاری این اجلاس در ایران با استقبال خوب اعضای آن روبرو شده است و نسبت به نشست های قبلی اعضای کشورهای غیر متعهد حضور خوبی داشته اند. وی افزود اعضای غیر متعهد ها دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند و با همگرائی می توانند نقش موثر تری درمشارکت مدیریت جهانی ایفا نمایند. برومندی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت بیانات ایشان رهنمودهای ارزنده و راهبردی برای حل مسائل جهانی در پی داشت به طوریکه در سخنان ایشان نقطه و نظرات ملتهای جوامع غربی که از نحوه تصمیم گیری رهبرانشان انتقاد دارند، وجود داشت. نماینده مرودشت ارسنجان و پاسارگاد با اشاره به تاریخچه شکل گیری جنبش غیر متعهد ها گفت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمینه تک قطبی شدن جهان و اراده رهبران آمریکایی برای اداره جهان موجب بوجود آمدن هژمونی آمریکا بر جهان متصور شد، اما همگرائی کشور های غیر متعهد در ناکام گذاشتن این هژمونی نقش موثری دارد. برومندی در ادامه به پیامد های موثر این اجلاس در دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش غیر متعهدها مطالبی بیان کرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندس مهدی برومندی می باشد. طراحی سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات عصر پویا